Сьогодні у різних джерелах часто вживають фразу “цифрове покоління”. Поширювати її почав американський письменник та дослідник у сфері освіти Марк Пренскі. Саме він вперше  визначив  “цифрове покоління”, як таке, що з’являється сьогодні і не тільки вміло використовує новітні технології, але й очікує на їх постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні здобувачі освіти хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість — запроваджувати систему змішаного навчання.

Гармонійну взаємодію традиційної та онлайн-освіти називають змішаним навчанням.

Термін «змішане навчання» (в англомовній літературі - blended або hybrid learning) має різні визначення у літературі. Загалом - це поєднання офлайн- (або особисто, “на місці”) та онлайн-навчання у різних пропорціях.

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це в аудиторії чи дистанційно.

За змішаного навчання важливою є роль викладачів. Тут вони – фасилітатори  навчального процесу. Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі здобувачі освіти були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета викладача — не оцінити студентів на екзамені, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Так викладачі перестають бути просто спостерігачами і займають роль менторів.

У ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» в умовах пандемії ведеться змішане навчання. На думку здобувачів освіти,  змішане навчання дає найкращу результативність, у порівнянні з онлайн-навчанням та традиційною системою в аудиторії.

 

Л. Алєксова, викладач