Виробнича практика — одна із форм навчання, невід’ємна складова процесу підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Важливим питанням у практичній підготовці майбутніх фахівців є забезпечення її неперервності та послідовності у набутті необхідного обсягу практичних знань, умінь і навичок.

За результатами проходження виробничої практики здобувачам освіти надається можливість працевлаштування на цих підприємствах після закінчення навчання в коледжі.

Під час захисту звітів здобувачі освіти групи СП-18 продемонстрували достатній рівень знань та умінь в галузі садово-паркового господарства.

Викладач Татарчук Р. Я.