05 квітня 2022 року проведено засідання щодо обговорення проекту освітньо-професійної програми (ОПП) «Менеджмент» для підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент.

Захід проходив у дистанційному форматі із використанням платформи Google Meet. У роботі взяли участь Сергій Володимирович Кропивко, директор Боярського ФК НУБіП України; Віктор Петрович Сидорко, заступник директора з навчальної роботи; Плужник Любов Іванівна, менеджер з персоналу ТОВ «Епіцентр К»; Ромашко Тетяна Володимирівна, керівник проектів з управління персоналом ТОВ «Регіональна газова компанія»; Лариса Дмитрівна Ященко, завідувач лабораторії практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню; члени проектної групи ОПП: Руслан Вікторович Якимовський, Наталія Володимирівна Куліш; Лященко Дарія Олександрівна, студентка третього курсу. До роботи долучилися члени циклової комісії економічних дисциплін: Людмила Андріївна Алєксова та Тетяна Олексіївна Пушкар.

В процесі обговорення акцентовано увагу на відповідності проекту ОПП «Менеджмент» стандарту фахової передвищої освіти МОН, на особливостях та перевагах програми, структурно-логічній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними, на переліку обов’язкових та вибіркових компонент. На засіданні розглянули та одноголосно схвалили зміст ОПП «Менеджмент» 2022 року.

Стейкхолдери висловили свої пропозиції щодо вдосконалення ОПП у відповідності до сучасних вимог ринку праці, що сприятиме наданню якісних професійних знань, формуванню вмінь та навичок у майбутніх фахових молодших бакалаврів з менеджменту.

Було прийняте рішення подати проект ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент на розгляд та затвердження педагогічною радою Боярського ФК НУБіП України.

 

РусланЯКИМОВСЬКИЙ,

завідувач відділення агроекології та економіки