Землевпорядник — це спеціаліст, який організовує ефективне використання земель. Професія землевпорядника важлива і необхідна як у селі, так і в місті, її рейтинг залишається незмінно високим впродовж багатьох років: землевпорядні, топографо-геодезичні та оціночні підприємства в Україні сукупно створюють близько 16–18 тисяч робочих місць!

Ти зможеш стати конкурентоспроможним фахівцем у багатьох сферах.

Адже землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності; працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, в галузях економіки, що потребують вирішення земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, - підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту тощо.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців із «Геодезії та землеустрою» завжди вирізнялася серед інженерних спеціальностей своєю різноплановістю. Адже, окрім власного опанування точної геодезичної науки та мистецтва складання карт, майбутні молодші бакалаври повинні стати фахівцями ринку нерухомості: розбиратися у просторовому плануванні, вміти складати землевпорядну документацію, за якою формуються земельні ділянки та обмеження у землекористуванні; володіти сучасними IT технологіями та впевнено працювати з геоінформаційними системами. Потрібно стати оцінювачем і вміти оцінювати нерухомість та природні ресурси.

05 квітня 2022 року в онлайн режимі відбулась презентація дисциплін вільного вибору для здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Дисципліни вільного вибору (відповідно до Закону України «Про фахову перед вищу освіту») складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану здобувачів освіти спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Викладачі циклових комісій у вигляді презентацій ознайомили здобувачів із метою, завданнями, компетентностями, знаннями та вміннями, які вони здобудуть після вивчення дисциплін: «Основи керування ТЗ та вимоги до безпеки дорожнього рух», «Організація дорожнього руху», «Організація діловодства», «Етика бізнесу», «Основи картографування», «Тематичне картографування земель», «Протиерозійна організація території», «Раціональне використання та охорона земель», «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система», «Геоінформаційні технології», «Грошова оцінка земель і нерухомості», «Кадастр населених пунктів», «Землеустрій населених пунктів», «Планування території населеного пункту».

Із описом вибіркових дисциплін можна ознайомитися на сайті коледжу на сторінці циклової комісії технічних дисциплін за спеціальністю Геодезія та землеустрій.

Сподіваємось, наші здобувачі освіти зроблять правильний вибір і здобудуть знання, необхідні їм у майбутньому працевлаштуванні!

 

Наталія ГРИЦИШИН, завідуюча відділенням