З 23 січня 2023 року у здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій розпочинається передбачена навчальним планом виробнича переддипломна практика.
Метою якої є: поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок; набуття необхідних компетентностей, професійного досвіду, готовності до самостійної трудової діяльності в галузі геодезії та землеустрою.
Методичне керівництво практикою здійснює циклова комісія технічних дисциплін. 20 січня 2023 року в онлайн режимі відбулась зустріч зі здобувачами освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, на якій відповідальні особи провели консультацію-інструктаж щодо проходження переддипломної практики. Під час зустрічі здобувачі освіти ознайомилися з програмою переддипломної практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту про проходження практики. Інженер з техніки безпеки вказала на необхідність дотримання правил техніки безпеки під час перебування на базах практики тощо.

 

Наталія ГРИЦИШИН, завідувачка технічного відділення