22 листопада 2016 року у коледжі розпочали роботу експертні комісії з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.03050802 «Оціночна діяльність» (Боронос Вікторія Георгіївна, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;  Швидун Юлія Володимирівна, голова циклової комісії за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Маркетингова діяльність» та «Оціночна діяльність» ВСП Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури) і 5.03060101 «Організація виробництва» (Карачина Наталія Петрівна, професор кафедри менеджменту і моделювання Вінницького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;  Степова Світлана Миколаївна, завідувач відділення організації виробництва, екології та комп’ютерних технологій Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму).

 33 

 images

Screenshot 1

Iw3DCoGM2LA

18 листопада 2016 року закінчили роботу експертні комісіїз проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» (голова комісії  Турко В.М., декан факультету лісового господарства Житомирського агроекологічного університету,  доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, кандидат сільськогосподарських наук, доцент і Блищик Іван Володимирович, старший викладач циклової комісії лісотехнічних дисциплін Березнівського лісотехнічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат сільськогосподарських наук) і 5.04010602 «Прикладна екологія» (голова комісії  Адаменко Я.О., завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор і Рибак Стефанія Богданівна, завідувач відділення екології і туризму Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету).