24 червня 2020 року з дотриманням протиепідеміологічних заходів (маскового режиму) відбувся захист виробничої переддипломної практики студентів 3 курсу спеціальності 205 Лісове господарство.

Студенти повністю виконали програму практики, оформили звіти та щоденники, підготували мультимедійні презентації, які успішно захистили.

Разом з тим студенти поділилися враженнями від практики, продемонстрували фахові знання, надали обґрунтовані та професійні відповіді на питання викладачів.

Циклова комісія технічних дисциплін вітає студентів з успішним захистом.

Детальніше...

23 червня 2020 року з дотриманням протиепідеміологічних заходів (маскового режиму) відбувся захист виробничої переддипломної практики студентів 4 курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Студенти повністю виконали програму практики, оформили звіти та щоденники, підготували мультимедійні презентації, які успішно захистили.

Разом з тим студенти поділилися враженнями від практики, продемонстрували фахові знання, надали обґрунтовані та професійні відповіді на питання викладачів.

Циклова комісія технічних дисциплін вітає студентів з успішним захистом.

Детальніше...

Відповідно до Освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» студенти спеціальності 075 Маркетинг проходили виробничу переддипломну практику з 25.05.2020 р. по 19.06.2020 р., захист якої відбувся 22 червня 2020 року.

Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показавши достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом.

Виробнича переддипломна практика проходила на базах підприємств різних форм власності та напрямів діяльності, що дало можливість здобувачам освіти ознайомитись з різними аспектами діяльності маркетингових відділів окремих підприємств. Це дозволило практикантам покращити свої практичні навички та набути нових знань у своїй галузі.

Детальніше...

22 червня 2020 року з дотриманням протиепідеміологічних заходів (маскового режиму) відбувся захист виробничої переддипломної практики студентів 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування.

Студенти повністю виконали програму практики, оформили звіти та щоденники, підготували мультимедійні презентації, які успішно захистили.

Практиканти продемонстрували широкі фахові знання, надали обгрунтовані та професійні відповіді на питання викладачів.

Циклова комісія економічних дисциплін вітає студентів з успішним захистом.

Детальніше...

123