18 травня 2022 року проведено засідання щодо громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті.

Захід проходив у дистанційному форматі із використанням платформи Google Meet. У засіданні взяли участь Микола СТРІЛЕЦЬ – директор ПрАТ "Боярське автотранспортне підприємство", член ради роботодавців по спеціальності - 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті; Наталія ГРИЦИШИН, завідуюча технічного відділення; Людмила СТЕПАНЕНКО, голова циклової комісії технічних дисциплін; член проєктної групи ОПП Сергій КРОПИВКО, Альона ПЕТРОВИЧ, здобувач освіти другого курсу.

Детальніше...

18 травня 2022 року на кафедрі агрометеорології та агроекології Одеського державного екологічного університету відбувся І Всеукраїнський конкурс «Вплив клімату на сучасні галузі сільськогосподарського виробництва», присвяченому Міжнародному дню захисту клімату в он-лайн форматі в Zoom.

Метою конкурсу є популяризація серед здобувачів освіти природничих наук проблем клімату в Україні та залучення до творчої діяльності в різних областях науки і техніки; розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами закладів позашкільної, фахової передвищої освіти та вищої освіти, а також залучення талановитих практикуючих викладачів та студентської молоді до науково-дослідницької роботи.

Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж НУБіП України» на заході представляла здобувачка освіти 4 курсу спеціальності 101 Екологія Бондаренко Богдана з дослідницькою роботою на тему: «Снігова індикація, як показник забруднення навколишнього середовища».

Детальніше...

У здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 206 Садово-паркове господарство розпочалась практика з дисципліни "Топіарне мистецтво". Метою даної практики є професійна підготовка фахівців із всебічними знаннями мистецтва формування дерев та кущів для озеленення садово-паркових об’єктів. Під час практики здобувачі освіти ознайомлюються із сучасними теоретичними поглядами на формування елементів фігурноїстрижки та їхнім використанням на об’єктах садово-паркового мистецтва різного функціонального призначення.

Навчальна практика необхідна для закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях та лабораторних заняттях, а також удосконалення практичних навичок обрізки та формування топіарі різних форм. Онлайн формат проведення практичних занять не є перешкодою для наших творчих і креативних здобувачів освіти. Саме тому підсумком опрацьованих тем є відеофіксація отриманих знань та вмінь.

На початку будь яких садових робіт важливо знати та дотримуватись техніки безпеки при роботі з інструментами і обладнанням, тож важливим завданням було проаналізувати будову інструменту для стрижки і обрізки рослин, а також правила поведінки при роботі з ним. З деякими найбільш популярними видами садових інструменів для стрижки і обрізки рослин нас ознайомлює здобувач освіти Максим Соколовський.

Детальніше...

Відповідно до «Положення про проведення Фестивалю студентської науки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» 13 травня 2022 року у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» пройшов І етап – Конкурс предметних гуртків.

Його учасниками стали:

Гурток маркетингу «SMM STARS» (керівник Толстих Анна, викладач маркетингових дисциплін). Гуртківці значну роль приділяють рекламній діяльності – знімають відеоролики про спеціальність «Маркетинг», беруть участь у семінарах, тренінгах, створюють рекламні проспекти.

«Світ історії» (керівник Радченко Людмила, викладач історії). Робота цього гуртка багатопланова – простежується цілеспрямована співпраця: Боярський ліцей «Престиж» - Боярський фаховий коледж – НУБіП України. Гуртківці не тільки вивчають історію рідного краю, вони подорожують Україною, займаються профорієнтаційною роботою, мають власну групу #History (Боярський фаховий коледж /Ліцей «Престиж») на Facebook, яка налічує 2,5 тис. осіб. Значна увага приділяється співпраці з НУБіП України – постійна участь у конференціях, семінарах, публікація статей.

Детальніше...

15 травня 2022 року відбувся VIIІ Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку, який об’єднав спікерів з усіх куточків України. У заході взяли участь Манішевська Надія та Філоненко Тятяна з доповіддю «Активності екологічного гуртка «Екосфера» у Боярському фаховому коледжі за 2021-2022 рік».

Основною метою форуму є налагодження співпраці між органами державної влади, громадськістю, бізнесом та ЗМІ. Анонсувати можливості взаємодії в області у 2022 році згідно з компетенцією, анонс можливостей для молоді. Заклик до взаємодії та співпраці, спільного розвитку області.

Громада, влада, бізнес та медіа зібралися разом, щоб обговорити соціальної активності в регіонах, привернути увагу до сталого розвитку, волонтерського руху, корпоративної соціальної відповідальності та проєктів, які заплановані в цьому році адаптованих до сучасних реалій.

Уже восьмий рік поспіль Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку стає майданчиком для згуртування кращих спікерів країни, які формують молодіжну та соціальну політику.

Пряму трансляцію можна переглянути на сторінці www.facebook.com/letsdoitukraineeco.  

Детальніше...