Студенти Боярського коледжу продовжують дивувати своїми досягненнями. Самі талановиті та цілеспрямовані, цього разу здобули перемогу у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв Universe of Arts, що проходив 15-17 грудня 2020 року.

Отже, лауреат 1ї премії в номінації народний вокал Владислава Яценко.

Лауреат 1ї премії Хореографічний ансамбль "Fly". Вітаємо і бажаємо й надалі здобувати лише призові місця!

Детальніше...

15 грудня 2020 року відбулися збори трудового колективу ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Для забезпечення карантинних вимог, частина працівників була присутня в залі, а інша – зареєструвалась онлайн. На збори завітали ректор НУБіП України Ніколаєнко С.М., доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України та Опальчук Б.В., заступник начальника відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України.

Директор коледжу Сергій Кропивко у своїй доповіді звернув увагу на основні досягнення та проблеми коледжу в 2020 році і окреслив завдання на 2021 рік.

Хочеться відмітити профорієнтаційну роботу, яка дала непогані результати під час вступної компанії. Позитивним є те, що незважаючи на збільшення кількості місць державного замовлення, обсяг загального прийому теж збільшився. Розширився контингент здобувачів освіти з різних областей України. Зросла кількість здобувачів освіти, як на денній так і заочній формах навчання, збільшилась частка студентів, які навчаються за умов договору. Здійснено набір на нові спеціальності «Економіка» та «Транспортні технології». Продовжили навчання в НУБіП України 64 випускники коледжу.

Звітуючи, Сергій Кропивко наголосив на тому, що робота відділень, циклових комісій була спрямована передусім на підвищення якості освітнього процесу, примноження та модернізацію навчально-методичної та матеріально-технічної бази, підвищення якості практичного навчання.

Детальніше...