2

05 квітня 2022 року   о 15-00 годині відбудеться засідання Проєктної ради з обговорення ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент Боярського фахового коледжу НУБіП України.

До роботи запрошуються члени робочої групи, академічна спільнота, стейкхолдери, випускники та здобувачі освіти.

В програмі засідання планується обговорити шляхи вдосконалення ОПП «Менеджмент»,  напрями подальшої співпраці.

 

Руслан якимовський,

завідувач відділення агроекології та економіки

Боярський ФК НУБіП України готує фахівців із сучасних інформаційних технологій, які володіють комплексними знаннями в області програмного та апаратного забезпечення, чітко розуміють взаємодію прикладних програм і комп'ютерних систем, мають  навички в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, представлення інформації, програмування та проєктування систем.

30 березня 2022 року в онлайн режимі відбулась презентація дисциплін вільного вибору для здобувачів освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 

Детальніше...

0104

 

06 квітня 2022 року   о 15-00 годині відбудеться засідання проєктної групи з обговорення ОПП «Садово-паркове господарство» спеціальності 206 Садово-паркове господарство Боярського фахового коледжу НУБіП України. 

До роботи запрошуються члени робочої групи, академічна спільнота, стейкхолдери, випускники та здобувачі освіти.

В програмі засідання планується обговорити шляхи вдосконалення ОПП «Садово-паркове господарство»,  напрями подальшої співпраці.

 

Руслана ТАТАРЧУК,

викладач садово-паркових дисциплін

Сучасне підприємство будь-якої галузі – це складний комплекс, вся діяльність якого складається з різноманітних процесів – виробництва, збуту, маркетингу та багатьох інших. Всі процеси на підприємстві вимагають управління. Відповідно, менеджер – це керівник або управляючий, що відповідає за кожен бізнес-процес та діяльність підприємства в цілому. Саме тому професія менеджера є найбільш затребуваною на ринку праці.

Менеджмент, як сфера діяльності включає в себе такі процеси, як планування, координацію, розпорядження, мотивацію, контроль. Менеджер повинен володіти відповідними компетенціями для ефективного виконання своїх обов’язків.

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі управління дає можливість випускникам отримати комплекс фахових компетенцій для здійснення професійної діяльності.

31 березня 2022 року відбулась презентація дисциплін вільного вибору для здобувачів фахової передвищої освіти 2-го та 3-го курсів спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше...

       Фінанси — мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії.

Фінанси, банківська справа та страхування -  одна із основних спеціальностей економічного напряму, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби, органи державної фіскальної служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації та ін.).

Детальніше...